Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2016
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r.
z późniejszymi zmianami oraz ogłoszenia tekstu jednolitego


ZARZĄDZENIE Nr 35/2015
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu przyznawania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 1/2016
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r.


Uwaga!
Dla ułatwienia obliczania dochodu rodziny studenta można skorzystać z "Arkusza kalkulacyjnego wspomagającego obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta" (w formacie MS Excel 97 lub nowsze).
Przed skorzystaniem z "Arkusza kalkulacyjnego ." należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PRz.

Załączniki do Regulaminu (do pobrania i składania w dziekanacie wydziału):

 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • Załącznik nr 2 - Wezwanie do uzupełnienie wniosku
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - nowy wniosek
 • Załącznik nr 4 - Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studenta - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie sytuacji materialnej studenta i jego rodziny - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 7 - Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - nowy wniosek
 • Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 10 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik nr 11 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - nowy wniosek
 • Załącznik nr 12 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017
 • Załącznik nr 13 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia - obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017
 • Załącznik nr 14 - Oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanej przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia ubiegającego się o stypendium rektora dla najlepszych studentów - obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017
 • Załącznik nr 15 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 16 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 17 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Załącznik nr 18 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego.
 • Załącznik nr 19 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 • Załącznik nr 20 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 21 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Upoważnienie w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

 


Ostatnia modyfikacja: 2016-11-03 08:59:43
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies